Обръщение към мислещите 17 юли 2022 г.

Мир вам, деца на Живия Бог!

В началото бих искал да направя малко смислово отклонение.
От древни времена до наши дни е запазен спомена за живота на известния мислител особняк Диоген.
Един ден го видели да върви по улица в града.
Посред бял ден Диоген държал пред себе си запален фенер и внимателно се взирал в лицата на многобройните минувачи.
И когато някой го попитал какво прави, Диоген отговорил: „Търся човек“.
Очевидно този процес още тогава е бил немалък проблем…
Но ето, минали много векове.
Може да се окаже, че любознателният и упорит дух на Диоген принуждава призрака му да продължава да се скита из безкрайните улици на огромното множество градове, където той с неугасваща, като огъня във фенера си, надежда все така се взира в лицата на безкрайната върволица от минувачи, задавайки си немият въпрос:
„Къде си ти, човеко?“

Видях остра необходимост да направя това обръщение към всички вас.
Добре разбирам, че някой от ще бъде склонен да се отнесе към думите ми със съмнение, но бях длъжен именно сега да се обърна към всички ви.
Независимо от това, как все още може да ме възприемате, аз винаги ще остана този, който съм в действителност, и винаги ще продължа да правя всичко зависещо от мен, в помощ на всички ви, неизменно оставяйки ви пълна свобода на избора.
Решава се съдбата ви и вие даже не можете да си представите колко мащабно!
В настоящия период от време на всички ви ще се наложи да направите особено важен избор, от който пряко ще зависи характерът на промените в по-нататъшната съдба на цялата човешка цивилизация.
Глобално разгарящият се световен конфликт започна да придобива особено опасна форма и от качеството на усилията, които хората ще започнат да предприемат, зависи мащабът на сега вече неизбежните бедствия.
Вие вече станахте свидетели на началото на всичко това…
През цялата си история представителите на човечеството упорито се лутат в здрача на враждебното разделение помежду си и сега всички вие предвидимо прекрачихте определена финална черта, отвъд която трябваше да започне да се решава съдбата на цялата човешка цивилизация.
А сега позволете да ви помоля да проявите малко търпение, тъй като трябва да засегна едно особено важно за всички ви обстоятелство, което ще наложи за малко да се пренесем в далечната древност и да засегнем някои, добре известни на много от вас, азбучни истини.
Това е необходимо, за да може, макар и в кратка форма, да очертаем малко по-ясно за вашето разбиране една изключително важна особеност, за която никой от вас не е знаел, но която е в основата на причината, поради която вие с фанатична упоритост през цялата история постоянно се стремите, да унищожавате себеподобните се и варварски да разрушавате ареала на своето местообитание.
Въпреки всичко това, вие обичате също да заявявате за високата интелигентност на своя вид, наричайки себе си венец на творението.
Докато не започнете да разбирате правилно тази особеност, няма да можете да се отклоните от порочния си път и ще бъдете обречени на самоунищожение.
Но да се отклоните от този порочен път е необходимо!
За особеността, която току-що очертах аз знам всичко.
Както знам всичко и за другите, хармонично свързани с нея, за които вие имате смътни и нерядко противоречиви догадки.
Добре разбирам, че подобно мое заявление ви изглежда твърде своеобразно…
Но, просто настъпилият период от време е особено отговорен.
Би било по-благоразумно да се опитате поне малко да допуснете: ами ако наистина знам всичко това?
Все пак аз съм готов да дам подробно всички необходими обяснения на нивото на вашето разбиране, характерно за тази епоха.
Още повече, че успешно правя това вече тридесет години.
И така, много от вас биха могли да обърнат внимание на една примитивна закономерност.
Когато се появява заплаха за живота ви, вие интуитивно се стремите да се обедините с някого, а когато възниква външна заплаха за вашата отделна общност, започвате да се нуждаете от прояви на патриотична сплотеност вътре във вашето общество.
Предразположението към обединения в условията на външна заплаха не е пряко свързано с духовните ценности и затова е еднакво характерно както за човека, така и за всички представители на животинския свят.
Такъв тип обединения се основават на примитивни егоистични инстинкти и предполагат не само редовно, безкрайно повтарящо се присъствие на външна опасност, но и характерната особеност на взаимодействие на всички организми според принципа „ловец и жертва“.
Само че, организмите на всички представители на животинския свят са балансирани от вътрешните програми по такъв начин, че принципът „ловец и жертва“ би могъл да се проявява в безкрайна перспектива, запазвайки благоприятните условия за продължаване на рода и по-нататъшно развитие.
Което можете да наблюдавате в природата.
Трябва да оцеляват само най-силните по природа животни, които не биха убивали, когато са сити и когато няма непосредствена заплаха за техния живот и живота на тяхното потомство.
Организма на човека в основата си има същите примитивни егоистични инстинкти, но природната балансираност не е в състояние да се прояви хармонично.
Такава несъстоятелност внезапно се проявила от онзи исторически знаменателен период от време, когато представителите на вашата млада разумна цивилизация на Земята станали притежатели на уникална енергийно-информационна свръхфина структура, която впоследствие започнали да наричат „душа“ и за която сега всички хора имат най-повърхностни, противоречиви представи.
Тази душа станала най-важната отличителна ценност и същност на човека!
Душата на човка има в основата на структурата си принципно различен тип програми, предназначени да предопределят собственото й пълноценно развитие.
Но тъй като тя станала основната същност на човека, то и съответно (станала основа, бел. прев.), на пълноценното развитие на човека като представител на уникална цивилизация във Вселената.
Особената свръхфина енерго-информационна структура на човешката душа не е подвластна на процесите на стареене и по принцип е неразрушима, а следователно не се нуждае от базовите инстинкти, характерни за всички биологични организми.
Но посредством чувствените особености на биологичния организъм на човека, с които структурата на душата е тясно преплетена, тя е способна да поражда в човека особен тип мотивации, кардинално отличаващи се от всичко онова, към което могат характерно да подтикват егоистичните инстинкти.
Уникална сложност на вътрешния свят на човек станала появата в него на двойственост на противоположно насочени чувствени мотивации.
Инстинктите изискват задоволяване на егоистичните интереси, а душата – натрупване на духовни ценности.
Две диаметрално противоположни мотивации.
Някога, в древността, учениците чули наставляващото пояснение, че никой не може да се поклони едновременно и на Бога и на мамона: ако се поклониш на единия, неминуемо ще се отвърнеш от другия.
Сложността на духовното развитие на човека се оказала свързана с една закономерност.
Докато духовната основа на човешката душа е в неразвито състояние – а това е преди всичко неизбежно при всички първи въплъщения – човек винаги ще изпитва голяма неяснота и непонятност по отношение на подбуждащите сигнали на душата си, докато подбудата на инстинктите той ще възприема отчетливо и безпогрешно.
Само в хода на духовното развитие у човека ще започне да се появява все по-твърда ориентираност да върви по пътя на умножаване на духовните ценности, все повече подчинявайки и организирайки подбудите на своя егоизъм в съответствие с истинските ценности на своята душа.
Човек има реални възможности да се научи да се въздържа от греховни постъпки и е призван да води безгрешен живот.
Никой от хората изначално не се е раждал в грях!
Човек може да стане грешник само по собствена воля и със собствените си усилия!
Първоначално, когато човек все още въобще нямал никаква представа за духовните ценности, било неизбежно това, че в качеството на главен, мотивиращ жизнен ориентир ще се превърне необходимостта от задоволяване само на собствените егоистични интереси.
Всички представители на младата човешка цивилизация предвидимо започнали да формират обществения си строй и да живеят, базирайки се изключително на животинския принцип на „ловец и жертва“.
Всички егоистични ориентири станали приоритетни и до голяма степен без изменения са се запазили до днес.
Като нямали правилно разбиране за фундаменталните особености на истинското духовно развитие, хората започнали еднакво да използват животинския принцип както в сферата, която започнали да наричат ​​светска, така и в тази, която условно била наречена религиозна.
Хармоничният баланс във взаимодействията на представителите на животинския свят изцяло се основава на характерните им естествени възможности.
Човекът обаче притежава качества, които благоприятстват научно-техническото развитие, което съвсем елементарно предразполага към значително разширяване на природните ограничения във възможностите на човека да задоволява егоистичните си интереси, все според същия принцип на „ловец и жертва“.
Поради, което в своите взаимодействия, все още неукрепналите в духовно отношение хора, лесно се изкушават значително да нарушат предопределените от Хармонията граници на условната зона на Равновесието.
За съжаление, засега може справедливо да се твърди, че човечеството води своята жизнена дейност по-лошо от животните.
Нито едно животно не е способно да стигне дотам, че варварски да разрушава ареала на своето местообитание и да вреди на някого, за да удовлетвори амбициозните си идеи и капризите на собствената си значимост!
Животът на хората според принципа „ловец и жертва“ е ясен знак за ниско ниво на духовно развитие, от което неизбежно започва значително да страда разумността на прилаганите от човека усилия.
Този принцип в жизнената дейност на всички представители на човешкият род неизменно способства за постоянното възникване на конфликти и докато ориентирате поведението си според този принцип, ще воювате неизбежно!
А в условията на вече наличния военен потенциал, който продължава успешно да се усъвършенства, гибелта на цялата човешка цивилизация определено ще става само все по-реална.
Е, кога ще се опомните?
Докато в качеството на приоритетен жизнен ориентир избирате удовлетворяването на егоистичните интереси, проявите на всеки от вас винаги и при всички обстоятелства ще се основават само на стремежа да извлечете лична изгода от всичко, с което ще можете да влезете в досег.
Такива прояви не могат да позволят облагородяването на околната среда, а могат само да я разрушават.
Обърнете внимание, че даже при наличието на ясно изразени патриотични чувства, представителите на една и съща общност активно се стремят яростно да си съперничат помежду си, опитвайки се да оцелеят за сметка на онези сънародници, които ще могат измамят и потиснат със сила.
Това се случва еднакво във всички слоеве на обществото и във всички сфери на обществената дейност.
В трудни за обществото периоди вие, като лицемери, говорите на висок глас за необходимостта от сплотяване, а с делата си по всякакъв начин подкопавате целостта на своето общество.
Какъвто и да сте, каквато и длъжност да заемате, ако си позволявате действия, които пораждат недоверие между хората около вас, тоест позволявате си да мамите някого, да обиждате или да навредите на някого по друг начин в угода на собствените си егоистични интереси и амбиции, вие определено ставате онзи, който създава заплаха за целостта на своето общество, независимо от това с какви светли лозунги се опитвате да оправдавате делата си!
Огледайте се…
Вие като, че ли сте заедно, но сте непознати един на друг и постоянно се страхувате от подвеждане във взаимоотношенията помежду си.
Но вие всички на Земята сте деца на един Родител, Отеца Небесен, Бога на човешкия род!
Не е ли едно Семейство, което сте призвани да успеете да проявите с жизнената си дейност?
Едно Единно Семейство на цялата Земя, а не куп разноезични групировки, които са готови да се обединяват само срещу някого!
Докато продължавате наивно да се състезавате помежду си кой от вас е „по-як“ и по-значим, вие сте обречени да сеете трагедии и да жънете много мъка като същества, които не са познали ценностите на разумната дейност!
В момента цялата човешка цивилизация с основание се определя като изключително опасна слабоумна цивилизация, с неясни възможности да се отклони от пътя на самоунищожението.
Нивото на развитие именно на човешката цивилизация е предвидено да се определя не от научно-техническите постижения, а от качеството на взаимодействие между хората!
Каква е ползата да се хвалиш с образованието си и с постиженията на науката, ако както в далечната, варварска древност всеки обидил се на някого, като древен варварин бърза да хвърли камък по него и да го облее с нечистотиите на своята омраза?
Всички подобни дивашки прояви на представителите на т. нар. цивилизовано общество в днешния период започнаха в чудовищен мащаб знаково да се демонстрират по целия свят, бележейки глобалния триумф на слабодушието.
Заплахата е надвиснала не над някакво конкретно общество, а над цялата световна общност!
Докато си позволявате да се възприемате един друг като обект на съперничество, а следователно да подозирате един в друг вероятен враг, вие неизбежно ще бъдете склонни да проявявате омраза.
А омразата и обидата са основната активна среда за изобилното раждане на лъжи!
Развивайки се преди всичко в научно-техническо отношение, но така и не постигайки истинските духовни ценности на Човечността, хората създали всички условия, така че безумната лъжа с безкрайна поредица от разрушителни вълни яростно да залива пространствата на различните обществени формирования на хората по цялата Земя.
Своеобразен световен потоп…
Само, че водата може да погуби само тялото, докато клеветата се стреми да погуби душата!
В библейските текстове на Стария завет, сред мъдрите притчи на почитания от много народи Соломон, има едно точно отразено от него обстоятелство, което се среща навсякъде, сред всички народи, през всички времена: „Който таи омраза, устата му са лъжливи; и който разгласява клевета е глупав“.
Не е ли време да се опомните?
Глупците не могат да имат светло бъдеще!
Тяхната съдба – е долината на скръбта…
Клеветата се формира във възприятията на човека изключително въз основа на неговите обиди, омраза и нездравословна загриженост за раздуване на собствената му значимост.
Но само кротките по сърце ще наследят Царството Божие на Земята!
Бъдете внимателни с информацията, която провокира появата на омраза.
Ако позволите на омразата да се настани в сърцето ви, то глупостта ще стане ваш постоянен спътник.
В началото на пролетта на тази година от най-високата трибуна беше казано, че някъде там е империята на лъжата.
Трябва да се признае, че такова целево обозначение напълно съответства на реалността.
Но само някъде там ли е империята на лъжата?
Краят на септември 2020 г. бе исторически знаково отбелязан с началото на напълно безумен информационен тормоз и психологически натиск над множество наистина почтени и законопослушни хора, съставляващи известната в целия свят сибирска община, аналог на която в света не съществува.
В южната част на Красноярския край, на територията на два обширни района, свободно пристигащи от различни градове и страни ентусиазирани и творчески личности, в продължение на тридесет години заинтересовано формират тип общност, където се учат да изграждат на безвъзмездна и безконфликтна основа всички взаимодействия и взаимопомощ, равноправно да решават всички жизненоважни въпроси.
Няколко хиляди не пушещи и не злоупотребяващи с алкохол хора, създадоха такава комфортна психологическа среда, в която въпреки оскъдните и нестабилни финансови възможности се проявява склонност към създаване на многодетни семейства, а показателя за раждаемост на децата несъпоставимо надвишава всички аналогични показатели във всеки друг регион на Русия.
Но по някаква нездравословна причина, провокирана на високо ниво откровена клевета, в най-чудовищната си форма и извращения, като неудържим поток се заизлива от всякакви руски медия източници по отношение на тези, които с цялото си сърце са се устремили да изпълнят предопределеното от Бога във формирането на обществено взаимодействие, основано на най-висшите морално-етични ценности на Човечността.
Изключително скалъпеното обвинение, което в края на септември 2020 г. доведе до най-абсурдното и нечовешко преследване на невинни, което потресе огромно множество наистина забележителни хора, значително предопредели началото на мащабна клевета вече срещу жителите на самата страна през тази година.
Огромно множество руснаци, оказали се извън пределите на страната си, неочаквано за себе си се оказаха в положението на изгнаници, само защото говорят руски.
Във връзка с тези две, знаково взаимосвързани обстоятелства, е съвсем уместен въпросът: защо?
Само, че разумен отговор, обоснован от действително съществуващи обективни факти, няма да има.
Грозни догадки в необятните простори на слабодушието, обилно формиращи се на основата на обиди, озлобеност и нездрави амбиции, при което на всеки му се струва, че собствената му лъжа е по-правдива.
Всяка клевета винаги е причина за раздори и разделения!
Не е ли това, което постоянно наблюдавате в живота си?
Разделяй и владей – кредото на главния противник на всичко Божие!
Но какъв е вашият собствен избор и на кого всъщност служите?
Ако има време за разхвърляне на камъни, то непременно ще дойде време за събирането им.
Човечеството добре познава подбудите към единство, основаващи се на инстинктите за самосъхранение.
Но истинското жизнеутвърждаващо Единство е възможно не на базата на безпокойство пред някаква заплаха, а само на основата на все по-силно проявяващо се доверие един към друг.
Такова Единство е предопределено обезателно да се формира, защото то е единственото условие, при което само е възможно началото на нормалното и пълноценно развитие на цялата човешка цивилизация.
А в момента все още е възможно само еднозначно да се констатира, че през цялата история на съществуването на човека, неговият вътрешен свят е претърпял изключително незначителни изменения с духовна насоченост.
Променяла се само степента на информираност на човека и спомагателните научно-технически възможности, докато вътрешният свят има същото качество, което са имали предците преди много хиляди години.
В това можете лесно да се убедите сами, прибягвайки до съхранилите се текстове на древни мислители, съумели точно да отразят характерните пороци, които често се срещали в онези далечни исторически времена и които точно по същия начин се срещат повсеместно в наши дни.
Минавали хилядолетия, а вие почти не сте се развивали.
При нормалния, изначално предопределен характер на развитието на вътрешния свят на човека, това не би трябвало да остане непроменено!
Така, че може би цялото ви традиционно възприятие на случващото се, което упорито възпитавате и поддържате един в друг, е в значителна степен погрешно?
Обществена формация ще може да се развива хармонично само в условията на предопределеното от Небесния Отец истинско Единство, еднозначно предполагащо пълна безконфликтност при взаимодействията между членовете на обществото, когато в ежедневието вашите постъпки ще започнат да се основават на най-висшите морално-етични принципи и с право ще бъдат наричани добропорядъчни.
Само в общество, в което взаимодействията пораждат и укрепват доверието между хората, може да се появи реална възможност за най-ефективно и благоприятно преодоляване на всякакви екстремни условия за живот!
И това е, което именно в сегашния епохален период от време е крайно необходимо да започне да се осмисля всестранно не само от жителите на Русия, но и от цялата останала трезво мислеща част от световната общност!
Времето дойде!
Развитието на човешката цивилизация се приближи до такава съдбоносна граница, когато възниква жизненоважна необходимост от проява на специални процеси, тенденцията на развитие на които е в състояние постепенно да доведе до установяване на спасителното равновесие в обществената дейност на цялата Земя.
Когато в крайна сметка ще могат да изчезнат всички идеологически разногласия в разбирането на един и същия Закон за духовното развитие на човека, защото за всички деца на Небесния Отец този Закон е един, както е един и всеки друг закон на точните науки, предназначен обективно и компетентно да отразява процесите на развитие на Света на Материята.
Извършващите се днес глобални процеси на световната арена носят предвидим характер, както е бил предвидим и целият ход на историческото развитие на всички отделни обществени формации на Земята.
В тази връзка отдавна е била видима предопределеността на това, че в даденият период от време, когато цялата човешка цивилизация достигне съдбоносната граница, именно територията на Русия ще се окаже централното звено в решаващите съдбата на цялото човечество събития, от характера на развитието на които ще зависи пряко мащаба на неизбежната глобална трагедия на цялата Земя.
Към времето на попадане на руснаците в горещата фаза на стремително и лавинообразно развиващите се катастрофални събития от световен мащаб, на територията на Русия е трябвало да се появи и в достатъчна степен да се разкрие духовно Учение, предназначено да покаже Пътя за формиране на благодатното психологическо равновесие и истинското единение.
Което по обективни причини бе възможно да се започне преди всичко на основата на тази част от представителите на човечеството, която в достатъчна степен притежава духовна зрялост и склонност към прогресивно осмисляне на реалността.
Склонността към прогресивно осмисляне на някакъв вид реалност непременно предполага готовност у човека да погледне по новому на много неща, които преди това са били възприемани от него като познати и добре установени.
Подобна склонност играе много важна роля, тъй като в особено отговорен момент от съдбоносната корекция на процеса на развитие на човешкия род, от Небесният Отец винаги се дава преди всичко нещо Ново.
Както някога това се и случило в периода на добре известното Осъществяване от преди две хиляди години, когато се оказало важно да се открие това, което явно влизало в противоречие с традиционните догматични представи, а самото Осъществяване неизбежно е могло да се окаже краткотрайно, с трагични последици.
Във връзка с което, това Ново е било възможно само малко да се разкрие, но това е трябвало да се направи именно по това време и именно сред този народ!
Истинските духовни ценности са Закон, който не трябва да има традиционно тълкуване, характерно само за някакъв отделен народ.
И затова, в необходимата пълнота, Спасителното за всички Слово е благоприятно да се разкрива само в условията, когато за различните народи може да се прояви еднаква достъпност за запознаване с Истината, разкривана за всички по волята на Небесния Отец!
Предопределеното проявяване на Словото в тази епоха предполага подробно разкриване на цялата достъпна, за разбирането на съвременния човек, пълнота на онази Истина, която в древността е можело само да бъде докосната от образни намеци и притчи, което неизбежно предполагало появата в бъдеще на множество субективни тълкования, превърнали се в препъникамък, който разделил всички повярвали.
Но да се избегне това било невъзможно.
И ето сега е дошло времето за началото на промени, които са били невъзможни през цялата история на съществуване на човечеството.
Духовното разединение, което винаги е разрушително за човешката цивилизация, трябва задължително да изчезне от Земята, защото е способно да поражда жестоко противопоставяне и непримиримост.
От територията на Русия трябвало да започне да се осъществява исторически значимия процес, който еднозначно ще доведе до формирането на истинско Единство между всички народи на Земята.
Добре разбирам, че много от вас могат с недоверие и ирония да се усмихнат по този повод.
И в същото време аз също добре разбирам, че подобна ваша ирония изобщо няма да бъде свързана с това, че уж смятате формирането на такова Единство за принципно неразумно.
Вие просто сте започнали достатъчно добре да осъзнавате, че доброто, благоразумието и всеобщата доброжелателност не биха могли да възтържествуват в условията на познатото на всички вас порочно устройство на живота, което ви се налага да наблюдавате през цялата история и във връзка с което сте започнали устойчиво да изпитвате склонност, да възприемате възвишените идеи за всеобщо Единство и безкористно съвместно съществуване като утопия.
Но на Земята предстои да се формира принципно различен тип устройство на живота, което с право ще бъде наречено Царство Божие.
Само, че характерната реалност на специфичните промени, извършващи се в дейността на човешките общества, е лишила човечеството от възможността да успее по естествен път да узрее, за придобиване на необходимия мащаб на самосъзнание, благодарение на което би било възможно да се формира предопределения от Небесния Отец тип праведно жизнено устройство на човешките взаимодействия на цялата Земя.
Хората са успели да създадат средства за глобално самоунищожение, а всички обстоятелства, свързани с това, продължават стремително да се усложняват в критична посока.
Много от вас са успели да обърнат внимание на едно обстоятелство, показващо, че когато човек се намира в най-трудни за себе си условия, когато се страхува за живота си или за живота на някой близък, в такива моменти той може да прояви повишен интерес към търсене на връзка с Бог.
А докато всичко изглежда задоволително и стабилно, човек е склонен приоритетно да почита само собствените си егоистични интереси и изгода.
Така се оказва, че за да се спаси човешката раса от самоунищожение, към което всички хора на Земята упорито се движат, фанатично почитайки егоистичните интереси и опитвайки се по всякакъв начин да отстояват своята значимост, нещо трябва да принуди представителите на човешката цивилизация да търсят изход в строго определена спасителна посока.
Настоятелно да се обърне вашето внимание върху жизненоважната необходимост от формиране на истинско Единство, се оказало възможно само в период на глобално протичащи опасни процеси, както от техногенен, така и особено от природен характер, които заплашително за цялото човечество, неизбежно трябвало да започнат да се случват по цялата Земя.
За огромно съжаление подобни процеси не могат да минат без чудовищни ​​трагедии.
Но апокалиптичните обстоятелства нямат отношение към проявяването на Волята на Небесния Отец, защото Той никога никого не е наказвал и по принцип не може да прави това!
Апокалиптичният предел упорито формирали самите хора по тяхна собствена воля!
Небесният Отец винаги ще се опитва само да предопределя за вас помощ, предназначена да ви помогне да свърнете в правилната посока, но да определите своя избор вие винаги сте длъжни само самостоятелно!
Това е Закон!
Може само да ви бъде предложена възможност да се възползвате от спасителните условия, но никак няма да е възможно да ви спасят, посредством налагане на нещо, от което се нуждаете, с каквито и да било средства за убеждаване.
Към Единство на човечеството на цялата Земя е невъзможно да се призове и поведе, опирайки се на съществуващите традиции на някакъв един народ.
Цялото човешко общество може да бъде поведено към Единство само въз основа на отново от Бога даденото, което все още не е станало традиция за народа, където това Осъществяване се прояви, но което е призвано да стане традиция вече за цялото човешко общество на Земята.
Душата на всички хора на Земята, независимо от националната им принадлежност и религиозно-мистични представи, в основата си има изключително една и съща енерго-информационна структура и следователно може да се развива само по един и същ принцип, независимо от появилите се разнообразни представи за духовните ценности, утвърдили се във вид на традиционни догми.
Царството Божие на Земята – а то е призвано да се утвърждава само в Света на Материята – може да предполага само неделимост и пълно отсъствие на идеологическо разделение, тъй като всяко царство разделено само в себе си винаги губи своята ценност и е обречено на забрава!
Наличието на такова идеологическо разделение и значителното разминаване в представите за духовните ценности и за Небесния Отец е ясен символичен знак за липсата на точност и пълнота на знанията на хората за истинските особености на всичко, което действително се отнася към Духовния Свят.
Установяването на Царството Божие на Земята, което изначално е било предопределено като главна Основа, от която единствено може да започне пълноценно да се развива човешката цивилизация, неизбежно предполага придобиването от всички хора не само на правилното осъзнаване на особеностите на своята душа, особеностите на взаимодействието и с Небесния Отец, особеностите на нейното развитие, но и което е особено важно, придобиване на правилно разбиране на Смисъла, в името на който целенасочено е било формирано уникалното естество на човека.
Уникалното естество, която се образувало в резултат на обединяването на информационната структура на психичното енергийно поле на биологичния организъм с подобната духовна енергийна структура на това, което човек започнал да си представя под определението „душа“.
Душата е била формирана като индивидуална базова основа и е призвана постоянно да запечатва само изменилият се по качество чувствен опит на всеки конкретен човек, а нейното нормално и пълноценно развитие винаги е свързано с това как човек се старае да възприема всичко, което се случва в заобикалящата го реалност и как се старае да реагира на проявите на ближните си по време на взаимодействие с тях.
Истинската ценност на Свещената вяра на човека може да се види не по време на пребиваването му в Храма, където лицемера и истински вярващия могат с нищо да не се различават един от друг, а само във всекидневната обикновена жизнена дейност.
Същността на Истинската Божия Църква е доброто единство на взаимно уважаващи се и защитаващи се един друг деца на един Небесен Отец, не помислящи да се отделят от останалите като някой специален или избран.
Достойните деца на Небесния Отец никога няма да си позволят примитивно да си съперничат помежду си за Неговото внимание и любов, наивно вярвайки, че уж само на някого от тях се отдава по-правилно да изпълнява Божия Завет и да слави Името Му чрез служби и ритуали.
Истинската духовна Любов не търпи разделения и предпочитания.
В сибирския регион на Русия вече е успяло да се прояви в минимална благоприятна степен това, което е призвано да способства формирането на благотворно психологическо пространство, където става възможно да се открива и развива всичко най-добро, което са истинските ценности на Човечността.
Около трийсет години във формиращата се общност в този регион все повече се проявяват такива плодове на взаимоотношенията и възпитанието на децата, за които в цялата останала част на страната могат да се намерят само лозунгови призиви и мечтателни пожелания.
В руското общество може да се срещне много мъдрата поговорка:
„По-добре един път да видиш, отколкото сто пъти да чуеш“.
Ако наистина искате да имате най-точната представа за нещо, което се случва, опитайте се първо да го видите със собствените си очи.
Пазете се от прибързани оценки въз основа на слухове, клюки и нечии предубедени измислици.
Не забравяйте за наличието на огромно множество от тези, по повод на които в древното Писание е било уместно написано: „…и който разгласява клевета е глупав“.
Сегашното време неизбежно трябвало символично да се характеризира с повсеместно проявяваната нездравословна активност на много хора в стремежа прибързано да раздават субективни критични оценки относно това, за което самите те, по правило, изобщо нямат вярна представа.
Искам да ви кажа, че в настоящия период на епохални събития, порочните слабости на човека, особено тези, свързани с проявата на негодувание и агресия, трябвало да започнат значително да се усилват и да провокират възникването на множество всевъзможни обстоятелства, които от страни могат да се възприемат или като ярко изразена глупост, или като лудост.
Бъдете бдителни, опитайте се да проявите благоразумие и трезвост при досег с това, което по някаква неизвестна за вас причина, незнайно защо и за какво се е появило точно на вашия път.
Сега вече има основания да се твърди, че на руска територия е налично Това, което при нормално по-нататъшно развитие е способно да повлияе благотворно на психологическата стабилност не само на самата страна, но и е призовано благотворно да се отрази върху жизнените процеси на целия останал Свят, изравнявайки в бъдеще последствията от съдбоносните събития, които неизбежно ще се случат навсякъде.
Би било особено благоприятно сега да допринесем за формирането в посочения от мен сибирски регион, на един вид Полюс на Мира, където именно в селски условия ще продължи да се заселва многонационална общност, изграждайки пространство на дружелюбие, доверие и безкористна взаимопомощ, нищо не налагайки си един на друг и с уважение приемайки ценностите, които остават скъпи за някого от ближните.
А също и възпитавайки децата в атмосфера на мирно взаимодействие, изграждайки в тях всевъзможни творчески умения, което вече се случва достатъчно интересно.
И това не е проект мечта, а вече съществуваща реалност, която в уникален за целия свят вариант, без да се заявява шумно, се развива успешно вече тридесет години.
Считам за необходимо да подскажа, че за ваше добро и за благополучието на цялата страна би било много полезно много от вас да се устремят да напуснат градовете и да започнат активно да овладяват селските условия на живот.
Само, че тук много съществена трудност при осъществяването на такъв жизненоважен за вас стремеж, неизбежно ще бъде липсата на благоприятно количество съмишленици, готови да проявят дружелюбна и безкористна взаимопомощ във всички области на живота, от физически и особено от психологически характер.
Но вече има реална основа и не е необходимо да се започва от нулата.
Остава ви само да положите нормални, разумни усилия, за обективно осмисляне на това, което от Небесният Отец е дадено в помощ на всички вас в цялата му благоприятна пълнота.
Формиращото се пространство на Полюса на Мира трябва да стане привлекателно за всички прогресивно мислещи и уважаващи духовните ценности хора, които с течение на времето ще проявяват все по-голяма заинтересованост да се преместят, от различни страни, да живеят на територията на Русия.
Хората по цялата Земя, по силата на присъща на вътрешния им свят характерна особеност, се стремят да очакват проявлението на Волята Божия само във вида, в който всеки сам е склонен да си я представя.
Но проявата на такава Божия Воля не може да става, като се вземат предвид всички фантазии, желания и капризи на всеки един от представителите на човешкия род.
Проявяването на Волята Божия може да става само като се вземат предвид устойчиво сформиралите в живота на хората, опасни за тяхното духовно развитие тенденции, което винаги става на основата на фалшиви тълкувания на някакви аспекти на Истината.
Такива фалшиви тълкувания неизбежно възникват в условия, когато една или друга страна на Истината не е била разкрита в необходимата за безпогрешно тълкуване пълнота.
Това означава, че Волята на Небесния Отец преди всичко ще показва нови хоризонти и ориентири, а не ще задоволява измислени егоистични очаквания.
Ето и сега предопределеното от Небесния Отец Осъществяване се извършва, така както Той го вижда благоприятно, а не както много от вас очакват, в съответствие с отдавна формиралите се сред различни народи, противоречиви в своето многообразие представи.
Бях длъжен сега да ви кажа, че на всички вас, без изключение, ви се предоставя възможност да се докоснете и да осмислите такъв обем от информация и Знания, който е предназначен да ви помогне да видите пълнотата на цялата картина за всичко, което се отнася до истинският процес на духовно развитие на човека.
Позволете ми да отговоря на вашите познавателни въпроси и да ви помогна да намерите Надежда.
Все още имате особено ценната възможност да получите чиста информация, незамъглена от преразказите на посредници.
Но при цялото ми желание, готовност и възможности да ви помогна, в нищо не трябва да ви убеждавам, камо ли нещо да ви доказвам.
Такова е изискването на Закона!
Мога единствено да ви предложа това, което имам и на нивото на вашето разбиране подробно да обясня всичко, което ви е заинтересувало от това, което съм призван да откривам.
Знам, с каква удивителна Цел вашият биологичен организъм в дълбоката древност е бил по уникален начин одухотворен.
Готов съм да ви разкажа за всички особености на вашата душа, във връзка с една от които сега сте принудени да наблюдавате у някои събратя странни прояви, които не можете правилно да идентифицирате и на които сте склонни да реагирате агресивно.
Готов съм да ви разкажа за тайнството на вашето взаимодействие с Небесния Отец, за което всъщност вие все още нищо не знаете и сте ограничени от изключително наивни представи.
Знам кои сте, откъде идвате и къде е предопределено да отидете.
Знам защо през цялата история сте склонни да вървите съвсем не в тази посока, защо постоянно се сблъсквате с едни и същи по вид трагични неприятности и по каква причина винаги сте склонни да разрешавате всички сериозни трудности с едни и същи методи, резултатът от които винаги е бил лесно предвидим и безрадостен.
Но такава пагубна, устойчиво проявяваща се във всички човешки общества тенденция, не може да се проявява безкрайно.
Упорито движейки се, в добре позната и удобна за задоволяване на егоистичните интереси посока, хората неизбежно трябвало, рано или късно, да създадат средства за глобално самоунищожение.
И това въпреки факта, че също така успешно се е съхранила и готовността да се използват тези средства по своя егоистична прищявка.
Преди две хиляди години Учителят тъжно си задал въпроса:
„А когато дойда, ще намеря ли вяра на Земята?“
Днес проявите на Свещената Вяра на Земята са сведени до потискащи мащаби.
Нея почти Я няма.
Огромното множество от тези, които се опитват сега да се причислят към вярващите, изобщо не осъзнават истинския принцип и смисъл на Свещената Вяра, поради което проявите им като вярващи са по-скоро игра на религиозност.
Те не проявяват своята Вяра като самоотвержено служене на Бога, а само по обичайно потребителски начин я разглеждат като някакво мистично средство за получаване на някаква целебна помощ и като гаранция, уж способна еднозначно да ги предпази от попадане в Ада.
Огромно множество нещастни в своето слабодушие са готови без да се замислят да се поклонят на всеки източник, ако има намек, че заради това някои болести могат да изчезнат или би могло да се увеличи финансовото им благосъстояние.
За всички представители на различни общества, или по-скоро за прогресивно мислещата част от тях, със склонност заинтересовано да познават Божието, спасителна необходимост стана потребността от подробно разкриване на особеностите на Истината на Закона за духовното развитие на човека на планетата Земя!
Всички вие трябва да знаете, че във вашите разнообразни религиозни вярвания вие се оказахте пазители на различни равностойни Части на един и същ Съд.
При всички разногласия в духовните въпроси, вие дори не можехте да подозирате, че всъщност говорите за почитането на един и същ Свещен Съд, само се опитвахте да сравнявате различните му Части, които наистина се различават една от друга.
Дойде Времето да осъзнаете и самия Съд, в опазването на Частите на който всички сте взели равностойно и еднакво голямо участие!
Това е бил Замисъл за ваше благо, за да не се хвалите накрая един пред друг, мерейки значимостта на вашите духовни прояви!
Небесният Отец е един за всички вас, еднакво обича и цени всички вас, което означава, че Неговият Замисъл може да се отнася само еднакво за всички вас!
Сега от вас зависи изключително важен етап в развитието на човешката цивилизация и мащабът на вероятната трагедия.
Знам от какво имате нужда, но готови ли сте да тръгнете в непривична и изключително неудобна за удовлетворяване на егоистичните интереси посока?
Притежавате цялата благоприятна пълнота на свободата на избора и ви е предоставен целият необходим обем уникална информация и Знания, които е било възможно да бъдат предоставени само при условие, че представителите на различни общества ще имат възможност да се докоснат до тези Знания и да направят своя избор.

В преддверието на нещо особено значително, вече очакващо ви, моят Отец, Богът на човешкият род и Отец ваш, ме подтикна да направя това обръщение към вас именно в това време, с предложение за помощ към вас.

А след това…

Някой от вас ще се усмихне иронично, а друг ще се вгледа внимателно.
Но ще трябва да направите избор и да се устремите към това, което в зависимост от избора, вие по право ще заслужите.
Така е било винаги и така ще бъде вечно!
За мен сега беше важно, че след проявената от това мое обръщение граница, вие вече не бихте могли да кажете, че не сте имали избор и нищо не сте знаели.

Аз казах!

Сега вие знаете!

Бъдете благословени!

И да се утвърди на цялата Земя Славата и Царството Божие!

Мир вам, деца на Великия Небесен Отец!

17.07.22 г